Konstlotteriet

Som medlem deltar du i våra konstlotterier

Årliga konstlotteriet

Alla som är medlemmar i Gällivare-Malmbergets Konstklubb och har betalat sin medlemsavgift senaast den 30/12 föregående år deltar automatiskt i det årliga konstlotteriet som genomförs i februari. Bland priserna ingår ofta verk som föreningen har köpt in av konstnärer som har ställt ut under året. Utlottningen sker i samband med föreningens årsmöte.

Besökslotteri

Ett annat lotteri är konstklubbens besökslotteri.  I detta lotteri deltar alla medlemmar som har lämnat in en lapp i föreningens besökslåda vid de utställningar föreningen anordnat under året. Du kan få maximalt en lott per person och utställning samt ska ha betalat in medlemsavgiften. Utlottningen sker i samband med föreningens årsmöte som vanligtvis hålls i slutet av februari.

Här kan du se exempel på konstverk som har delats ut vid de senaste årsmötena.