Gällivare-Malmbergets konstklubb

Om föreningen

Gällivare-Malmbergets konstklubbs ändamål är att väcka och utbreda intresset för konst av skilda slag. Föreningen är ansluten till Sveriges Konstföreningar.

Under året arrangerar vi utställningar som inleds med vernissage. Vi tar gärna emot förslag på konstnärer som det skulle vara intressant att se.

Information om hur du blir medlem i konstklubben hittar du här!

Om du är intresserad av att ställa ut hos oss vill vi att du skickar ett mail med information om dig som person och konstnär. Bifoga ca 5 bilder med bra upplösning som visar några av dina senaste verk så tar vi en första titt.

Medlemsbrev

GMKK Medlemsbrev 20210328

GMKK_medlemsbrev_e-post_ 20200116

GMKK medlemsbrev_20190821

GMKK_medlemsbrev_20190207

GMKK_medlemsbrev_20181106

GMKK_medlemsbrev_20180829

GMKK_medlemsbrev_20180206

Historik – ett urval av händelser och uppgifter sedan föreningens startades

1943 – Första sammanträdet med interimsstyrelsen för Gällivare-Malmbergets Konstgille hölls 9 december. Sammankallande och ordförande var Harald Blomqvist.

1944 – Bildandet av Gällivare-Malmbergets Konstgille (nedan kallat Konstgillet) bildas 16 mars . Årsavgiften bestäms till fem kronor och styrelsen ska utgöras av sju personer. Den första utställningen (grafik) genomfördes 5-13 april samma år, 148 personer besökte utställningen och inträdesavgiften uppgick till 50 öre/person.

1945 – Första årsmötet hölls 20 mars i Husmodersföreningens lokal i Föreningshuset, Malmberget.

1960 – Beslut i Gällivare Kommuns kulturnämnd att Konstgillet tilldelas 1.000 kr för inköp av konst till kommunala byggnader. Konstgillet ska ingå i arbetsgrupp för utsmyckning av det nya polishuset i Gällivare.

1966 – Gemensamt årsmöte för Gällivare-Malmbergets Konstgille och ABF:s Konstklubb. Enhälligt beslut om sammanslagning av de båda föreningarna och det nya namnet blir Gällivare-Malmbergets Konstklubb. I slutet av året uppgick antalet medlemmar till 207 och den årliga medlemsavgiften var 10 kronor.

1973 – Beslut om medlemskap i nystartade Sveriges Konstföreningars Riksförbund.

1996 – Stadgar för Martin Isakssons stipendiefond antas vid ett extra årsmöte 1 december.

Kuriosa

Följande text har författats av ”Färgklicken”, som var en målarcirkel i ABF:s Konstklubbs regi:

Amatörmålarvisan

Melodi ”Tre trallande jäntor”

Med pensel, pannå och paletter, vi samlas var måndag ett gäng

Som blandar och stryker och skvätter och allt går i rasande fläng

Ty vi är amatörer vi, som jobbar och står i

Med form, färg och pensel och tavelmåleri

Kritiken som vi får ibland är ganska svår, men bättre och bättre det säkert går

 

Bland färgskalans alla nyanser vi letar och söker och far

Vi kletar och tar våra chanser, på mödan vi alls inte spar

Ty vi är amatörer vi, som jobbar och står i

Med kol och pasteller och ävenså croquie

Stilleben och porträtt, vi gör på tusen sätt, på vårt måleri blir man aldrig mätt

 

Vår hobby oss länkat tillsammans, den skänker oss trevnad och ro

Och här råder fröjd blott och gamman, men ändå vi slita och gno

För vi är amatörer vi, som tro oss kunna bli

Apostlar för sundare konstupplyseri

Vi hoppas och vi tror att fröet som nu gror

Skall växa till konstnärlig planta så stor