Konstlotteriet

Som medlem deltar du i våra konstlotterier

Årliga konstlotteriet

Alla som är medlemmar i Gällivare-Malmbergets Konstklubb och har betalat sin medlemsavgift deltar automatiskt i det årliga konstlotteriet. Bland priserna ingår ofta verk som föreningen har köpt in av konstnärer som har ställt ut under året. Utlottningen sker i samband med föreningens årsmöte.

Besökslotteri

Ett annat lotteri är konstklubbens besökslotteri.  I detta lotteri deltar alla medlemmar som har lämnat in en lapp i föreningens besökslåda vid de utställningar föreningen anordnat under året. Du kan få maximalt en lott per person och utställning samt ska ha betalat in medlemsavgiften. Utlottningen sker i samband med föreningens årsmöte.

Vinster i medlemslotteriet som delades ut vid årsmötet 2018
Vinster i medlemslotteriet som delades ut vid årsmötet 2018

 

 

 

 

 

Vinster i besökslotteriet som delades ut vid årsmötet 2018