Årsmöte 24 februari 2018

Konstklubbens årsmöte sker i februari varje år. Kallelse skickas ut i början av året. Nedan hittar du information från de senaste åren.

Årsmöte lördag 24 februari 2018

Vid årsmötet deltog ett 20-tal medlemmar. Mötet genomfördes enligt stadgarna och därefter delade ordförande ut Martin Isaksson Stipendiet. Mötet avslutades med utlottning av vinster i föreningens medlems- och besökslotteri. Nedan kan du se ett antal bilder över de konstverk som lottades ut.

Vinster i medlemslotteriet

 

 

 

 

 

Vinster i medlemslotteriet
Vinster i besökslotteriet

 

 

 

 

 

Susanne Köhler mottog Martin Isaksson stipendiet å Alva Köhlers vägnar. Priset delades ut av Ann-Helen Mickelsson, ordförande i Konstklubben, vid årsmötet i februari 2018.

Årsmöte 25 februari 2017

Ett drygt 20-talet medlemmar besökte årsmötet den 25 februari 2017. Nedan visar de vinster som lottades ut i medlem- och besökslotteriet. Vinnarna är kontaktade.

En förändring i besökslotteriet är att endast en namnlapp per person räknas per utställning. Det innebär att om man lägger i en namnlapp i besökslådan vid alla årets utställningar, så finns fyra till fem chanser att delta i besökslotteriet beroende på hur många utställningar konstföreningen arrangerar per år.

Sista bilden är Sara Skum som är 2016 års Martin Isakssons stipendiat tillsammans med ordförande Ann-Helen Mickelsson.