Gällivare Malmbergets konstklubb

Om föreningen

Gällivare Malmbergets konstklubbs ändamål är att väcka och utbreda intresset för konst av skilda slag. Föreningen är ansluten till Sveriges Konstföreningar.