Från årsmötet 25/2 2017

Ett drygt 20-talet medlemmar besökte årsmötet. nedan visar de vinster som lottades ut i medlem- och besökslotteriet.

En förändring i besökslotteriet är att endast en namnlapp räknas per utställning. Det innebär att om man lägger i en namnlapp vid alla årets utställningar så finns 4 till 5 chanser att delta i besökslotteriet.

Sista bilden är Sara Skum som är 2016 års Martin Isakssons stipendiat tillsammans med ordf.     A-H Mickelsson.